Dịch

Một trăm ngày sau tuổi thơ

Kịch bản phim truyện Liên xô – Một kịch bản dẫn đến một bộ phim hay thời Liên bang xô viết.

Mùa Thu Lạnh

Một truyện ngắn của Ivan Bunhin (Nga, 1870-1953), Nobel văn học 1933. Bản dịch này đã đăng trên Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh