Tất cả

NGHĨ VỀ ĐỐI THOẠI TRONG PHIM

Một bài viết từ 27 năm về trước

LÊN  THANH  TƯỚC

Đi thăm mộ NSND Trần Vũ

SAO  MỘT

Lời người khác

TỰ  BIẾT

Làm sau khi đã về hưu

NHỮNG NGƯỜI NĂM ẤY…

Đã trở thành chuyện của một thời ….

ĐIỆN ẢNH XÔ VIẾT (tiếp theo và hết)

Phần kết, thêm một lần tiếc nuối…

ĐƯA  CON  ĐI  THI  ĐẠI  HỌC

Bài thơ vào một ngày có hai sự kiện

KÍNH  GỬI ÔNG  XÁTĐAM HÚTXÊIN

Viết sau khi cựu tổng thống Irắc bị quân Mĩ bắt, tháng 12.2003

NGHE  EM  HÁT

Những ca khúc nổi tiếng một thời…

HOÁ TRANG VÀ PHỤC TRANG TRONG PHIM VIỆT

Bài báo cũ, thử bàn về vấn đề cho đến nay vẫn đáng được quan tâm.