Thơ · 10/03/2022

TỰ  BIẾT

Không cần hoa rụng hết

Mới biết xuân đã tàn

Nghe gió heo may nổi

Ngỡ ngàng mùa đông sang.

 

Đời không phải ngày hội

Cho tất thảy mọi người

Trời đâu mà xanh mãi

Soi gương hồ đầy vơi.

 

Ta đã là quá khứ

Giữa cuộc đời hôm nay

Ta đã thành chuyện cũ

Cho gó đùa, mây bay

Hay!