Thơ · 10/03/2022

LÊN  THANH  TƯỚC

                                                                  Kính tặng bác Trần Vũ

 

Hai bác cháu mình gặp nhau

Sau một năm dài Cô vít

Sáng nay mưa rét

Bác ở trên này có lạnh lắm không?

 

Khói hương mông lung

Đào lấm tấm hồng

Cúc vương màu nắng

Người đến người đi im lặng

Lá vàng chao giữa hư vô.

 

Rượu rót ra rồi

Cháu mời bác cùng cạn chén

Lại nhớ một mùa đông xao xuyến

Tuyết trắng trời, cũng những ngày này đây…

  

Bác vẫn mỉm cười

Mắt nheo nheo

nhìn đời.

 

Hàm râu bạc

Lặng im

Như vô biên

Trong cõi người hiền

Như quy luật muôn đời vẫn thế.

 

Giật mình, bỗng tiếng cười con trẻ

Bác đã xa

Cháu cũng đã già

Thời gian trôi lặng lẽ

Ngỡ ngàng dâu bể

Thời gian!                                               

                                                

Chén này

rưới lên trên mộ.

Mắt cay… nhòe bốn phía

Thôi, cháu về bác nhé!

Xin hứa cùng người,

                   Đến hẹn lại lên…

 

                                                                                  15.01.2022