Tất cả

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Thử nhìn lại quy trình thi tuyển diễn viên mấy chục năm về trước…

NHỚ MỘT MÀU HOA PHƯỢNG

Thả hồn về thành phố Cảng ngày xưa

LƯU LUYẾN, MÙA THU…

Những cảm xúc nhạt nhoà…

CON ĐƯỜNG LÁ RỤNG

Nhân một chuyến đi Kharcốp

CÁCH BIỆT

Truyện dài nhất mà tôi viết …

Phần 2: Từ nay, truyện đã có bìa. Mới vẽ hôm mùng 5 Tết Nhâm Dần
Phần 3: Đời lính được huấn luyện để đi B, đầu những năm bảy mươi
Phần 4: Cột mốc chia đôi truyện
Phần 5: Nga tiến vào Ukraina, ta lại nhắc chuyện đánh Tàu
Phần 6: Phần áp chót
Phần 7: Xong!

Một trăm ngày sau tuổi thơ

Kịch bản phim truyện Liên xô – Một kịch bản dẫn đến một bộ phim hay thời Liên bang xô viết.

Bác TRẦN VŨ như tôi biết

Tháng chạp rồi, lên Thanh Tước, gặp ông….

Ở hậu trường sân khấu và phía sau màn ảnh

Thử đọc lại một bài báo cũ

VỚI MỘT NGƯỜI EM GÁI

Đánh dấu tuổi tôi

GHI CHÉP Ở MỘT THÀNH PHỐ NHỎ

Lần thứ hai Zvenhigôrớđ vào thơ.