Thơ · 25/02/2022

BỐN  MƯƠI  LĂM

Quá nửa cuộc đời

Nào mấy ai

tám chín mười mươi

 

Vật đổi sao dời

Đời

Ngã ba ngã bảy

Về đâu?

Ta tự hỏi

Bao lần

 

Ghét ghen

Nghi kị

Thù hằn

Lưng sẹo dao đâm từ phía bạn

Đôi khi từ cả học trò!

Danh lợi phù du ảo ảnh

Mong sao ta được là mình

 

Dăm trang sách

Vài câu thơ

Ngoại ngữ i tờ

Lỗi nhịp

 

Đam mê vuông

Thất vọng tròn

Soi gương

Tóc bạc.

 

                                                           8 – 1985