Thơ · 20/02/2022

ÁM  ẢNH

Còn gì ám ảnh hơn chiến tranh

Đêm sum họp vẫn ngỡ mình mơ ngủ

Phút giao thừa chợt nghe pháo nổ

Cũng giật mình như đạn lửa vây quanh.

 

12 – 1985