Thơ · 08/01/2022

VÔ  ĐỀ

 

1.

Anh chỉ muốn mọi con tàu dừng lại

Không thể đi đâu và không thể về đâu

Dù muôn vạn cặp tình nhân ở trên đời lỗi hẹn

Nhưng anh và em không phải lìa nhau.

 

2.

Anh chẳng yêu em, anh chẳng yêu em, anh chẳng…

Ô, lạ lùng chưa, sao anh tự dối mình?

Ba mươi tuổi anh yêu, mùa xuân đến muộn

Mới qua nửa cuộc đời, anh vẫn thấy hồi sinh.

 

3.

Thôi thì nếu em không thể yêu anh

Hãy cứ để mình anh được yêu em vậy

Anh yêu em. Như trời yêu đất ấy

Ngày nắng vàng. Đêm, trăng với ngàn sao…