BÀNH CHÂU – NHÀ BIÊN KỊCH ĐA NĂNG

Biên kịch Bành Châu (đầu tiên bên phải) cùng đoàn làm phim Thằng Cuội