Thơ · 15/02/2022

LỠ…

 

Cứ ngỡ mình sẽ đến được cùng nhau

Chỉ một chút nữa thôi, giá mà anh bước tới

Chỉ một chút nữa thôi, em đã tng ngóng đợi

Nhưng ai ngờ, ai biết được vì sao…

 

 12 – 1982