Thơ · 25/02/2022

THƯƠNG  THÂN

 

 Tôi ra đi khi vừa tuổi hai mươi

 Nào đã thật tình yêu, không lời hứa hẹn

 Chưa hết cuộc chiến tranh

 Tôi về

 Đành cố quên đi quá khứ ngoài mặt trận

 

Gặp lại em

            đang tắm cho con trong chậu nước

Ngay bên hè

Khói than tổ ong cay sè

Lòng tôi buồn tái tê

 

Rồi tôi lại ra đi

Đến một chân trời lạ

Mấy năm sau tôi về

Chìm ngập giữa lo toan vất vả

 

Mười năm…

Hai mươi năm…

Gặp lại em nay đã lên bà

Tôi bỗng thương mình quá

Đã tròn ba mươi năm.

 

                                                                    2001 –  2003